Avi Contabilitate Bucuresti Firma contabilitate Bucuresti
Ne gasiti si pe: Contabilitate Bucurestipret contabilitate
   
Bookmark this site! Bookmark Avi Contabilitate Bucuresti
     

Realizat prin finantare in cadrul proiectului cu cod smis 47704

 
 

   
Important
 
Noutati legislative
Termeni financiar-contabili A-C
Termeni financiar-contabili D-O
Termeni financiar-contabili P-Z
 
Programul nostru
Luni-Vineri: 09.00-18.00

Newsletter

 

Termeni financiar-contabili A-C

» Active corporale - mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe.
» Active necorporale - sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
» Acreditiv - separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate. Acreditivul se foloseste atunci cand unitatea platitoare nu si-a achitat la timp obligatiile fata de furnizor si acesta solicita garantarea incasarii drepturilor ce i se cuvin, prin deschiderea acreditivului.
» Act - document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie
» Actionar - persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni
» Actiune - hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend
» Actiunea - un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.
» Activ - se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.
» Active financiare - plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
» Active fixe - sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
» Adaosul commercial - suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.
» Ambalajele - obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.
» Amenda - sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
» Amortizare lineara - presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.
» Amortizarea - partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor.
» Amortizarea accelerate - presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.
» Amortizarea degresiva - presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.
» Arhivarea - se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.
» Articolul contabil - este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.
» Articolul contabil compus - este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.
» Articolul contabil de stornare - serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.
» Balanta de verificare - este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
» Balanta sah - o balanta de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare.
» Bancruta - insolvabilitate in relatiile cu o institutie de credit,
» Bancruta frauduloasa - acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca
» Barter - schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.
» Bilant - este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
» Bilet la ordin - un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
» Bon de comanda-chitanta - formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
» Bonul de consum - prin care se da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.
» Bonul de lucru - prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.
» Broker - persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte
» Buget - totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata
» Caiet de sarcini - documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei
» Cambie - titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.
» Capital - suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
» Capital social - valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
» Cartea Mare - se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.
» Cec - document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
» Cecul in numerar - document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.
» Cenzor - persoana numita sa faca verificarea unei activitati
» Cheltuieli - sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
» Cheltuieli aferente deductibile - cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
» Cheltuieli de productie sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.
» Cheltuieli exceptionale - reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.

» Cheltuieli inregistrate in avans -
sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.
» Cheltuieli nedeductibile - sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
» Chitanta - document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
» Clauza - prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.
» Clearing - sistem de plata prin compensare, fara numerar
» Comanda - document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.
» Comision - suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
» Comisionar - persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani
» Comitent - persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului
» Comodat - imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat
» Conosament - documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime
» Cont current - mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
» Contabilitate - stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
» Contabilitatea de gestiune - denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
» Continuitatea activitatii - impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
» Contract - act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
» Contractul colectiv de munca - se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.
» Contraventia - fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
» Contributia de asigurari sociale - este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale.
» Contributia la fondul de somaj - reprezinta o cheltuiala de productie sau de circulatie, un element al costurilor.
» Control - inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anume: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond.
» Contul de profit si pierderi - cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
» Conturi inafara bilantului - clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
» Conversia obligatiunilor in actiuni - in acest caz, societatea a primit anterior, un imprumut pe baza de obligatiuni, iar la scadenta, cu acordul creditorului sau, in locul restituirii sumei, creditorul devine actionar la societate (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita).
» Corectarea - se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii opera
» Cost istoric - acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala.
» Costul de achizitie - se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
» Costul de desfacere sau costul complet - cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate.
» Costul de productie - se compune din costul de achizitie al materiilor si materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit (cheltuielile directe si cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv).
» Costul unitar mediu ponderat (Cup) - valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a adaugat cantitatea intrata.
» Costuri antecalculate - costul la care sunt inregistrate sculele, dispozitivele si verificatoarele din productie proprie, materialele din productie proprie folosite in procesul de productie.
» Creantele - valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
» Credit fiscal extern - suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania.
» Custode - persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare
» Custodie - incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri

 
     
         
Cine suntem?

Noi, SC EXPERT AVI CONSULTING SRL, suntem o firma cu capital romanesc si oferim solutii contabile complete si eficiente la preturi fara concurenta.

Scopul nostru este ca, pe baza experientei acumulata, sa furnizam servicii totale contabile si juridice, care sa asigure clientilor nostri solutii integrate optime menite sa produca prosperitatea afacerilor lor.

Serviciile nostre nu se rezuma la expertiza contabila si consultanta financiara, la infiintari de firme, consultanta juridica, servicii de fiscalitate, salarizare, analiza manageriala declaratii fiscale, si servicii conexe de contabilitate, ci aduc solutii calificate de integrare contabile si de resurse umane.

Contabilitate Bucuresti
Viziunea noastra

Intelegem ca fiecare client are cerinte si necesitati contabile si financiare distincte. De accea prin serviciile de consultanta financiara si contabila, prin analiza juridica si a expertizei, tratam clientii nostrii cu maxima responsabilitate si profesionalism, indiferent ca sunt persoane fzice autorizate, societati comerciale cu raspundere limitata, societati pe actiuni sau intreprinderi individuale, si le aducem solutii complete economice contabile juridice si manageriale.

Mentinem tarife mici si corecte pentru toate serviciile si solutiile de contabilitate si financiare, a consultantei si expertizei competente si calificate in domeniul resurselor umane si a managementului fiscal, economic si financiar.


Firma de contabilitate Bucuresti
Contact rapid

AVI Contabilitate

Email: office@aviconta.ro; aviconta@yahoo.com

Telefon/Fax: 021.314.50.90

Mobil: 0727.72.17.03; 0721.252.746

 

Click aici pentru a pune o intrebare

         

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Dotări IT şi acces la broadband pentru o competitivitate crescută a Expert Avi Consulting

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Testimoniale

"Se cunoaste cand ai de-a face cu profesionisti. Am simtit ce inseamna contabili buni. Pur si simplu mi-au facut viata mai usoara, m-au scapat de multe griji."

Adela Lucan (Bucuresti)


Vezi toate...
aviconta.ro CopyRight | All Rights Reserved
Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv

Copyright © 2011 Apycom jQuery Me

Back to Top