Avi Contabilitate Bucuresti Firma contabilitate Bucuresti
Ne gasiti si pe: Contabilitate Bucurestipret contabilitate
   
Bookmark this site! Bookmark Avi Contabilitate Bucuresti
     

Realizat prin finantare in cadrul proiectului cu cod smis 47704

 
 

   
Important
 
Noutati legislative
Termeni financiar-contabili A-C
Termeni financiar-contabili D-O
Termeni financiar-contabili P-Z
 
Programul nostru
Luni-Vineri: 09.00-18.00

Newsletter

 

Termeni financiar-contabili P-Z

» Paritate - egalitate valorica, echivalenta in valoare
» Pasivul bilantului - se inscriu aceleasi mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic.
» Patrimoniu totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
» Perioada impozabila - anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
» Perisabilitati - scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt : uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.
» Permanenta metodelor - presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor; prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.
» Persoana juridica - persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi si obligatii, reprezentanti
» Pierderi peste normale legale - pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru care nu s-au fixat cote legale de pierderi. Sunt considerate pierderi peste normele legale si aceke pierderi care provin din stricaciuni dau deteriorari, care se datoreaza unor accidente, unor cauze de forta majora, precum si acelea care provin din neglijenta, proasta gospodarire si rea credinta, indiferent daca s-au produs in limita cotelor stabilitae sau depasesc aceste cote.
» Pierderile legale - sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfacerii produselor, ca urmare a evaporarii, volatizarii, uscarii, scurgerii, pulverizarii, faramitarii (la taierea cu cutitul sau toporul), imbibarii ambalajelor, spargerii sau a altor cauze asemanatoare, in masura in care cuantumul acestor pierderi, se incadreaza in cotele normale de pierderi stabilite.
» Plasamente financiare - valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plasamanet si instrumente de trezorerie.
» Poprire - dispozitia legala prin care pers. Fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca
» Prag de semnificatie - informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor).
» Prejudiciu - producerea unei pagube materiale sau financiare de catre o pers. Fizica sau juridica altor pers. Fizice sau juridice, paguba ce trebuie recuperata de la cei care au produs-o
» Prescriptie - modul de stingere a dreptului la actiune prin efectul neexercitarii acestuia in termenul prevazut de lege
» Principiul continuitatii activitatii - se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
» Principiul exigibilitatii - presupune posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.
» Principiul lichiditatii - posibilitatea transformarii elementelor patrimoniale in bani.
» Procura - imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
» Profitul brut - total venituri realizate total cheltuieli efectuate.
» Provizioane - se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
» Provizioane de depreciere - se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).

» Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -
se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli. Astfel de provizioane se constituie pentru: litigii (cand se constata probabilitatea pierderii unui proces in curs de desfasurare); cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii (cheltuieli cu reparatii de volum mare); garantii acordate clientilor; pierderi din operatiuni de schimb valutar etc.
» Provizioane reglementate - acea parte din rezultatul financiar care este pusa de o parte pentru a face fata ulterior fie unei deprecieri sau pierderi a elementelor de activ, fie unor cheltuieli care nu sunt inca efective, dar care sunt probabile.
» Prudenta - aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa se evite riscul transferului asupra viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul si rezultatele unei unitati economice.
» Redeventa - suma de bani sau renta datorata periodic, la date fixe, reprezentand o obligatie cuprinsa intr-un act juridic.
» Reevaluare - operatia de modofocare a preturilor marfurilor, ambalajelor, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor din productie proprie, produselor finite, productiei in curs de fabricatie etc. in vederea realizarii unor obiective economico-financiare si sociale.
» Registre obligatorii - sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, cat si registre contabile.
» Registru de casa - serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
» Registru inventar - este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
» Registru jurnal - este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
» Registru-jurnal de incasari si plati - se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, obligate sa utilizeze metodologia de inregistrare contabila in partida simpla. In acest registru se inscriu zilnic, pe baza de documente justificative, toate operatiile de incasari si plati, structurate dupa caz in partizi de incasari si plati in numerar si prin conturi bancare.
» Registrul comertului - oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati comerciale
» Remuneratia compensatorie pentru copia private - o suma printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea (copierea) de catre diverse persoane, in scop personal,a unor opere protejate (creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala).
» Rezervele - se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.
» Rezervele - se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.In mod exceptional, rezervele se pot constitui si din alte elemente ale situtiei nete cum sunt diferentele din reevaluare si primele legate de capital.
» Rezultatul exercitiului - se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exercitiu).
» Rulajul - arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul.
» Salariul - expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse.
» Sanctiunea - pedeapsa prevazuta de lege pentru cei care incalca dispozitiile ei.
» Scadenta - termenul sau data la care trebuie indeplinita o obligatie
» Scont - plata inainte de termen
» Scontare - operatiunea prin care o unitate bancare plateste unui client, inainte de termen, contravaloarea unui efect de comert la ordinul sau, retinand din valoarea nominala a efectului comercial dobanda corespunzatoare pana la scadenta + un comision.
» Scrisoare de credit - document emis de catre o unitate bancara sau de catre o societate comerciala prin care se da ordin unei banci de corespondent din tara sau din strainatate sa plateasca o suma de bani unei persoane nominalizata in scrisoare
» Sechestru - masura pe care o stabilesc organele judiciare sau financiare in cazul neplatii unei datorii sau cand se prevede ca la scandenta debitorul nu va putea plati suma datorata
» Soldul - reprezinta existenta la un moment dat e elementului inregistrat in cont
» Solvabilitate - capacitatea unui agent economic de a plati datoria pe care o are fata de un creditor, la termenul de plata stabilit in prealabil.
» Somaj - partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mica decat cererea de locuri de munca
» Specimen de semnatura - modelul sau mostra de semnatura ceruta persoanelor autorizate sa semneze anumite documente
» Stat de plata a salariilor - serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
» Stocuri, evaluare - se evalueaza la cost de achizitie sau la pret standard, in functie de natura lor. O exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret de vanzare diferit, in functie de modul de comercializare.
» Stocuri, metode de gestiune - inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind gestiunea stocurilor se poate realiza prin doua metode : metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent.
» Stocurile - sunt constituite din rezerve pentru productie (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente si amenajari provizorii si productia, lucrarile si serviciile in curs de executie), rezervele pentru circulatie (stocuri sau mijloace circulante din sfera circulatiei) care cuprind: semi9fabricatele destinate livrarii, produsele finite, marfurile etc.
» Stornarea in negru - penrtu corectarea unei inregistrari gresite, se inverseaza articolul contabil gresit. In felul acesta se obtine anularea inregistrarii anterioare. Apoi se intocmeste articolul contabil corect.
» Stornarea in rosu - o suma scrisa cu culoare rosie sau in lipsa acesteia, incadrata cu un chenar, este considerata cu semnul minus (-) si se scade din totalul sumelor inscrise in mod obisnuit in negru.
» Subiect impozabil - persoana fizica sau juridica obligata sa plateasca un impozit, o taxa sau un alt venit bugetar
» Subventii de exploatare - sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale. Ele se inregistreaza ca venituri.
» Subventii pentru investitii - surse atrase de la bugetul statului in scopul realizarii unor obiective de investitii de interes national (drumuri, proceduri, baraje etc.)
» Titlu de valoare - document transmisibil, imprimat si semnat care se poate negocia pe piata financiara si prin care se acorda proprietarului un drept de creanta inscris in document sau un drept de asociere
» Tragator - persoana care initiaza emiterea unei cambii (trata, bilet la ordin) care trebuie achitata de un anumit platitor la un anumit termen numit scadenta
» Tras - persoana care trebuie sa plateasca, la scadenta, suma inscrisa intr-o cambie
» Trata - un inscris prin care creditorul (tragatorul) da ordin debitorului sau (trasului) sa achite la o anumita data (scadenta) unei a treia persoane numita beneficiar sau la ordinul acesteia, o suma de bani determinata.
» TVA colectat - TVA aferent vanzarilor
» TVA de plata - diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din cumparari)
» TVA de recuperat - diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din vanzari).
» TVA deductibil - TVA aferent cumpararilor
» TVA neexigibil - este un TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa.
» Uzura
- partea din insusirile tehnice si economice initiale al emijloacelor fixe, pierduta ca urmare a folosirii acestora, sub influenta factorilor naturali sau a progresului tehnic.
» Valoare iesiri Valoare stoc initial + Valoare intrari - Valoare stoc final
» Valoare stoc final - Valoare stoc initial+ Valoare intrari Valoare iesiri
» Valoare de inlocuire - totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu celexistent, cu respectarea nivelului preturilor din perioada actuala (in care se determina). Aceasta valoare este folosita si penmtru inregistrarea in contabilitate a plusurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii, precum si in operatiuni de reevaluare a mijloacelor fixe.
» Valoare de inventar - totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea, construirea sau confectionarea unui mijloc fix, montarea, executarea probelor de functionare, toate acestea realizate pe calea investitiilor.
» Valoare reziduala - valoarea recuperarilor din mijloacele fixe (materiale, piese de schimb recuperate) scoase din fuctiune la expirarea duratei normate de serviciu. Din valoarea acestor recuperari se scad cheltuielile facute cu scoaterea din folosinta a mijlocului fix respectiv, diferenta reprezentand valoarea reziduala.
» Venit - sumele sau valorile incasate sau de incasat din : livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.
» Venitul anual global impozabil - suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale.
» Venituri din activitati independente - cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiile liberale si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
» Venituri din cedarea folosintei bunurilor - venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
» Venituri din exploatare - cuprind veniturile din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, venituri din productia stocata, venituri din productia imobilizata, venituri din subventii de exploatare, alte venituri din exploatare.
» Venituri din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile - venituri din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor, etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea in scop de reclama, afisaj si publicitate.
» Venituri din profesii liberale - veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
» Venituri din salarii - toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca (angajat cu carte de munca).
» Venituri scutite de impozitul pe venit - avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii; veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale.
» Venituri inregistrate in avans - sunt obtinute sau inregistrate inainte ca prestatiile sau livrarile sa le fi justificat.
» Veniturile comerciale - veniturile realizate din faptele de comert decatre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.
» Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala - provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.


 
     
         
Cine suntem?

Noi, SC EXPERT AVI CONSULTING SRL, suntem o firma cu capital romanesc si oferim solutii contabile complete si eficiente la preturi fara concurenta.

Scopul nostru este ca, pe baza experientei acumulata, sa furnizam servicii totale contabile si juridice, care sa asigure clientilor nostri solutii integrate optime menite sa produca prosperitatea afacerilor lor.

Serviciile nostre nu se rezuma la expertiza contabila si consultanta financiara, la infiintari de firme, consultanta juridica, servicii de fiscalitate, salarizare, analiza manageriala declaratii fiscale, si servicii conexe de contabilitate, ci aduc solutii calificate de integrare contabile si de resurse umane.

Contabilitate Bucuresti
Viziunea noastra

Intelegem ca fiecare client are cerinte si necesitati contabile si financiare distincte. De accea prin serviciile de consultanta financiara si contabila, prin analiza juridica si a expertizei, tratam clientii nostrii cu maxima responsabilitate si profesionalism, indiferent ca sunt persoane fzice autorizate, societati comerciale cu raspundere limitata, societati pe actiuni sau intreprinderi individuale, si le aducem solutii complete economice contabile juridice si manageriale.

Mentinem tarife mici si corecte pentru toate serviciile si solutiile de contabilitate si financiare, a consultantei si expertizei competente si calificate in domeniul resurselor umane si a managementului fiscal, economic si financiar.


Firma de contabilitate Bucuresti
Contact rapid

AVI Contabilitate

Email: office@aviconta.ro; aviconta@yahoo.com

Telefon/Fax: 021.314.50.90

Mobil: 0727.72.17.03; 0721.252.746

 

Click aici pentru a pune o intrebare

         

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Dotări IT şi acces la broadband pentru o competitivitate crescută a Expert Avi Consulting

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Testimoniale

"Se cunoaste cand ai de-a face cu profesionisti. Am simtit ce inseamna contabili buni. Pur si simplu mi-au facut viata mai usoara, m-au scapat de multe griji."

Adela Lucan (Bucuresti)


Vezi toate...
aviconta.ro CopyRight | All Rights Reserved
Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv

Copyright © 2011 Apycom jQuery Me

Back to Top